ma. sep 27th, 2021

Leeswijzer

Welkom op mijn persoonlijke website! Mijn naam is Fleur Hartman en ik ben derdejaarsstudent van de Fontys Hogeschool Journalistiek. Op deze website is een groot deel van mijn producties te vinden die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren.

In het menu ‘Verbreding’ zijn mijn producties uit leerjaar 2 te vinden. Bij de menu-onderdelen zijn mijn Vrije Ruimte 1 & 2, Zelfreflectie 2 en Studieresultaten 2 te bekijken. Bij het menu-onderdeel Studieresultaten 2 is ook de herkansing van Mediaredactie te zien. De zelfreflectie, studieresultaten, vrije ruimte 2, herkansing van Mediaredactie en verantwoording van de Vrije Ruimte zijn beveiligd met een wachtwoord dat bekend is bij mijn assessoren.

In het menu ‘Profilering’ zijn mijn producties uit leerjaar 3 te vinden. Bij de menu-onderdelen zijn mijn Zelfreflectie 3, Studieresultaten 3 en Verantwoording 3 te bekijken. De zelfreflectie, studieresultaten en verantwoording van de producties zijn beveiligd met een wachtwoord dat bekend is bij mijn assessoren.